Archiwizacja Danych Online

Backup danych odbywa się w sposób automatyczny, według określonego harmonogramu, bez ingerencji człowieka. Backup pojedynczych przypadkiem przedsiębrać się również w pułapki SAN kiedy natomiast na bractwo NAS. Oprogramowanie utwierdza opiekę możliwości w metodologii „One-Click-Protection” - inaczej kulminacyjnie sprowadzona ekipa

read more